Overlijden van je werknemer

Werkgever
Collega's
Organisatie

Je denkt er misschien liever niet aan, maar er komt nogal wat op je pad als je werknemer komt te overlijden. Je moet in ieder geval je collega's informeren, contact hebben met de familie en het werk anders gaan regelen.

Weer uitval of slechte vooruitzichten

Er werd een tip toegevoegd aan jouw overzicht. Er werd een tip verwijderd uit jouw overzicht.
Kom maar praten

"Vooraf heb ik een of twee communicaties naar het team zelf gedaan, naar de rechtstreekse collega’s. In de zin van ‘kijk, als je haar nog een berichtje wilt sturen, dan moet je het deze week doen’. En daarna heb ik gezegd: 'als je er met iemand over wilt praten: de deur staat open. Kom maar praten."

Groothandelaar

Collega's informeren

Het overlijden van een collega heeft een grote impact op je bedrijf. Als werkgever geef je vorm aan de verwerking:

 • Geef je werknemers de tijd en mogelijkheid om te rouwen.
 • Laat collega's bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een 'in memoriam': een mooie tekst over je werknemer, met gedenkwaardige gebeurtenissen.
 • Praat er met zijn allen over en creëer misschien ergens een gedenkplek.
 • Leg zo nodig de productie stil, zodat collega's naar het afscheid kunnen gaan.
 • Het is de gewoonte dat er minstens een iemand van het bedrijf bij de afscheidsviering is.

Contact met de familie

 • Vraag de familie hoe je tot steun kan zijn. Misschien heb je al eerder contact gehad.
 • Bespreek de wensen met betrekking tot de begrafenis/crematie.
 • Willen jullie een advertentie opstellen?
 • Verwacht de familie een woordje bij het afscheid?
 • Zorg voor een rouwkaart en/of bloemstuk namens jou en de collega's.

Persoonlijke afspraak

 • Maak na de uitvaart nog een persoonlijke afspraak met de familie om (financiële) zaken te regelen. Je kunt dan ook persoonlijke spullen afgeven.
 • Wens de familie na enkele weken nog eens sterkte en vraag of alles naar wens is verlopen.

Werkverdeling

 • Overleg met je collega's over tijdelijke of definitieve oplossingen voor het werk, dat hoe dan ook gedaan moet worden. Waarschijnlijk zijn hier eerder al afspraken over gemaakt.
 • Denk ook aan het verwittigen van externe contacten (in geval van projecten waar je werknemer aan werkte met bv. lopende afspraken).

Werkplek

 • Draag zorg voor de persoonlijke spullen van de werknemer (bv. de inhoud van een kluisje). Tast bij de familie af wanneer dit gepast is.
 • Het voelt onethisch om de werkplek van de overledene meteen aan te passen.
 • De 'intacte' werkplek kan vaak nog een bron van troost zijn voor de collega's.
 • De cultuur in je organisatie is hier leidend.

Sociaal Secretariaat

Breng ook je Sociaal Secretariaat op de hoogte om administratieve en financiële zaken te kunnen afhandelen.

Na ontvangst van de overlijdensakte van de familie, kan je de verschuldigde lonen (tot op de dag van overlijden) vergoedingen en premies uitbetalen. Voor arbeiders en bedienden zijn de regels wat verschillend. Vraag het na bij je Sociaal Secretariaat.