Weer uitval of slechte vooruitzichten

Wat komt er op je pad als je werknemer opnieuw uitvalt (al of niet vanwege herval van kanker) of als het niet meer goed komt met je werknemer? De teleurstelling is groot, want iedereen leefde mee en hoopte op een goed herstel. Je moet ook weer gaan nadenken over de invulling van werktaken. Hoe verwerk je het met zijn allen als het echt slecht afloopt met je werknemer?