Voor wie?

Voor wie moet je er zijn als je werknemer kanker krijgt? Vanaf dag 1 spelen verschillende verwachtingen mee: van jou als werkgever, van je afwezige werknemer, van je collega's, van je bedrijf. Vier 'partijen' om te bewaken. Geef iedereen voldoende aandacht om zo je bedrijf in balans te houden. Onder elke tip is aangegeven welke 'partijen' er mee te maken kunnen krijgen.

Voorbereiding
Voorbereiding

“Dat we bijvoorbeeld de collega’s daarop voorbereiden, als iemand terugkomt. Van, ja, hoe kun je daar nu het beste mee omgaan ook. Enerzijds, over het spreken over de ziekte. Maar anderzijds ook over de verwachtingen naar die persoon toe".

Manager Bouwsector
Black box
Black box

“Als je als werkgever geconfronteerd wordt met een medewerker met kanker: ‘dat is een black box, je weet niet hoe het zal gaan’. Een tool zou kunnen wijzen op zaken waar een werkgever mee te maken kan krijgen in de verschillende fasen van ziekte en terugkeer".

Groothandelaar

Verschillende fases

De volgende fases kunnen van toepassing kunnen zijn. Je werknemer:

  1. Meldt zich ziek.
  2. Is afwezig op het werk.
  3. Wil weer hervatten.
  4. Is hervallen of heeft een heel slechte prognose.