Instanties informeren

Werkgever
Organisatie

Is het zinvol zijn om je Arbeidsarts in te lichten? Ja, in principe ben je dat verplicht als je werknemer meer dan 4 weken afwezig is. Laat ook je Sociaal Secretariaat al iets weten en vraag meteen naar de actuele re-integratieregels en het wettelijk kader daarrond. De tips op deze site informeren je over de huidige en meer globale regels
(voorjaar 2019).

Melding van ziekte

Er werd een tip toegevoegd aan jouw overzicht. Er werd een tip verwijderd uit jouw overzicht.
Sociaal secretariaat informeren

“Het eerste contactpunt [bij ziekte] is sociaal secretariaat. Het is wel belangrijk dat zij van alles op de hoogte zijn.”

Eigenaar Koffiebar

Het Sociaal Secretariaat kan je ondersteunen en uitgebreid informeren over plichten van de werkgever (en werknemer) bij afwezigheid en re-integratie.

Van werkgevers wordt nu verwacht dat ze contact houden met de zieke werknemer en ook KMO’s moeten voldoende inspanningen leveren om de terugkeer mogelijk te maken. De tips op deze site ondersteunen je daarbij.

Uitgebreide informatie over rechten en plichten vind je zelf al via http://www.werk.belgie.be/publ...

Je Arbeidsarts is je eerste aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot ziekte en werk. Hij/zij kan je begeleiden en al passend advies geven op maat van de onderneming.

Vraag je werknemer om ook eens contact op te nemen met de Adviserend arts voor een gesprek over zijn/haar mogelijkheden met betrekking tot werk.