Wat bespreken als je collega afwezig is?

Werknemer
Werkgever
Organisatie

Wie belt en wanneer? Wie gaat op bezoek en wanneer? Jij, de direct leidinggevende? Collega's? Gaat het alleen om een ziekenbezoek, of wil je het ook over het werk hebben? Maak dat vooraf duidelijk.

Afwezig op het werk

Er werd een tip toegevoegd aan jouw overzicht. Er werd een tip verwijderd uit jouw overzicht.

Hoe gaat het vandaag met je?

 • Vraag hoe het gaat en toon begrip voor de situatie.
 • Luister naar je werknemer en haak in op wat hij/zij zelf ter sprake brengt. Toon vooral veel empathie.
 • Praat eventueel ook over luchtige zaken die zich op het werk voordoen.
 • Ga een gesprek over kanker niet uit de weg, maar denk hierbij wel aan de privacy: je werknemer bepaalt wat hij/zij daarover wil vertellen.
Werk en privé mengen

"Als je over het werk begint, moet je dat combineren. Je moet dat mengen met het privé-gedeelte. Want anders gaat dat pas heel formeel en kil overkomen. Dan ga je pas de reactie van de werknemer krijgen: 'Ja, die zit hier gewoon om zijn boeltje op te kuisen'. Dat menselijke aspect ervan verdwijnt dan."

Eigenaar Bouwsector

Ben je bereikbaar voor vragen over het werk?

Sommige werknemers willen niet bereikbaar zijn. Anderen vinden het fijn toch te helpen bij specifieke problemen, zeker als ze jou daarmee helpen. Wat kan voor jullie? Let op:

 • Prestaties verrichten is in principe niet mogelijk mogelijk tijdens de ziekteperiode, tenzij in geval van erkenning van toegelaten arbeid (progressieve hervatting).
 • Als je werknemer ziekte-uitkering ontvangt van het ziekenfonds, kan de uitkering in gevaar komen als hij/zij werkt, tenzij in geval van toegelaten arbeid.
 • Vraag het na bij je Sociaal Secretariaat als jij en je werknemer geen risico willen lopen.

Heb je zelf vragen over het werk?

Mensen met kanker stellen zich veel vragen over het werk:

 • Wil mijn werkgever me nog terug?
 • Kan ik het werk straks nog aan?
 • Wil ik nog wel voltijds/halftijds werken?

Velen willen vaak zo snel mogelijk weer hun normale leven leiden en hun werk niet opgeven. Ze maken zich echter ook zorgen over hun bekwaamheid en over mogelijk herval. Sommigen kunnen ook anders tegen hun werk gaan aankijken.

Niet aankunnen

"Ze zegt: 'ik weet niet of ik het ga aankunnen'. En dan hebben we haar aangeraden: 'ga eens kijken of je eventueel met toegelaten tewerkstelling terug kunt beginnen. Die mogelijkheid kende ze zelf eerst niet."

Manager Uitzendbureau

Terugkeer afwachten of bespreekbaar maken?

Werkgevers voelen zich meestal niet geroepen om de terugkeer naar werk ter sprake te brengen. Als je werknemer pas afwezig is en de eerste behandelingen ondergaat, is dat ook niet gepast. Je kunt zoals vaak gebeurt, afwachten tot de werknemer er zelf over begint.

Maar, om zorgen over het werk bij je zieke werknemer, en mogelijk ook bij jou, weg te nemen, mag je de terugkeer bij een bezoek of telefoontje zeker al eens ter sprake brengen. Tast na enige maanden af of de werknemer eraan toe is.

Hoe zien we de terugkeer?

"Als zij de vraag zou stellen: 'en hoe zien jullie mijn terugkeer?' Dat we wel een antwoord hebben en dat het niet zo opeens is van: 'poeh, ja, hoe zien we dat'?"

"Er is wel al eens gevraagd: 'wat denk je zelf en wat voel je zelf en hoe zie je dat'?"

Eigenaar Adviesbureau

Wensen over de terugkeer?

 • Spreek in overleg samen over mogelijke wensen van jou en je werknemer over terugkeeropties.
 • Laat de werknemer ook al eens contact opnemen met de arbeidsarts om een gedeeltelijke terugkeer te bespreken.
 • Ook hier geldt: een gesprekje met de arbeidsarts is een vrije keuze, geen plicht voor de werknemer.
 • Het is wel jouw plicht als werkgever om de werknemer daarover te informeren.
 • Werk is afleiding van ziekte, geeft energie en kan ook onderdeel zijn van herstel.
Werknemer mag terug beginnen werken

"Dus dan belt hij en zegt: 'ja, mijn behandeling is afgelopen en ik mag terug beginnen werken. En dan hebben we gezegd van: 'kijk, we gaan zien of je dat fulltime aan kan, ja of neen."

Horeca eigenaar

Hoe hervatten?

Het is niet evident om het werk fulltime te hervatten na kanker. Deeltijds starten met een progressieve opbouw is vaak de beste optie. De werknemer kan nog last hebben van neveneffecten.

 • Bij progressieve of gedeeltelijke werkhervatting (toegelaten arbeid), wat zowel binnen als buiten het (formele) re-integratietraject kan, is het mogelijk om een ziekte-uitkering en loon uit arbeid te combineren.
 • Voor je werknemer is dit gunstig: de som van uitkering en loon is hoger dan zonder werk.
 • Voor jou is dit gunstig: je betaalt geen gewaarborgd loon als je werknemer weer ziek wordt.
 • Overleg het met je werknemer en je sociaal secretariaat of preventiedienst.

Meer informatie over progressieve werkhervatting - ook voor je werknemer - vind je via: https://www.allesoverkanker.be...

Gewaarborgd inkomen

"Ik heb liever dat ze 6 maanden thuisblijven, in plaats van 1 maand komen, een maand niet, 1 maand wel. Dat kost spijtig genoeg veel te veel aan gewaarborgd inkomen, waar je geen prestatie voor krijgt. We betalen dat gewaarborgd inkomen met alle plezier de eerste maand. Maar ziek dan ook uit tot je helemaal genezen bent."

Eigenaar Callcenter

Begeleiding nodig?

Wil je begeleiding hierbij? Dat kan via:

 • Je eigen preventiedienst.
 • Je sociaal secretariaat.
 • Gespecialiseerde consultancy.

Meer informatie over ondersteuning voor jou als werkgever, vind je bij 'Kom op voor Werk bij Kanker': https://www.emino.be/kom-op-vo...

Sinds april 2019 is er ook een nieuwe overheidssite met tips over re-integratie: https://www.weeraandeslag.be/werkgever/hulp-bij-de-re-integratie

Mocht je meer ondersteuning willen - ook voor je werknemer - dan kun je bij alle GOB's (Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en bemiddeling) en de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) terecht: https://overheid.vlaanderen.be/personeel/rekrutering-en-selectie/jobcoaching