Werkaanpassingen

Werknemer
Werkgever
Organisatie

Welke werkaanpassingen zijn nodig? Welke kan je bieden? Als er een formeel re-integratietraject is opgestart, worden vaak al aanbevelingen gedaan op het formulier re-integratiebeoordeling (FRB). Welke mogelijkheden zijn er in de specifieke context van je bedrijf? Bespreek dit met je werknemer. Kijk ook of je recht hebt op ondersteuningspremies.

Hervatting van werk

Er werd een tip toegevoegd aan jouw overzicht. Er werd een tip verwijderd uit jouw overzicht.
Niet suggereren

"Wij gaan niet suggereren: dit zouden wij willen. Wij gaan echt kijken wat de werknemer zegt, samen met de dokter."

Eigenaar Callcenter

Denk bij werkaanpassingen aan:

 • Materiële aanpassingen (andere stoel, persoonlijke beschermingsmiddelen).
 • Andere werkuren (bijvoorbeeld geen nachtdienst).
 • Minder taken of taken afsplitsen.
 • Thuiswerken of telewerken mogelijk maken.
 • Extra begeleiding of training.
Puzzel in elkaar leggen

"Ja, natuurlijk, dan ben je voorbereid. Als hij terugkomt, waar moet ik rekening mee houden? Welk werk doet hij nu? Voor welk werk heeft hij wat nodig? Dan kan je de puzzel in elkaar leggen: dat kan hij wel nog, dat nog niet. Ja, dan moet ik dat stuk opvangen."

Eigenaar Chemiebranche

Maatwerk

Vaak durven werknemers niet zelf om aanpassingen te vragen.

 • Vraag wat zou helpen om hun werk goed te doen (bijvoorbeeld een aparte ruimte om te werken, geen klantcontacten). Geef daarbij ook je grenzen aan.
 • Wees duidelijk en expliciteer alle relevante zaken (werkuren, aanpassingen).
 • Benoem de verwachtingen en tast af hoe je werknemer ernaar kijkt en of hij jouw standpunt ook begrijpt.
 • Er is geen standaardoplossing.
 • Leg het vast in een informeel verslagje.
Kader

"Je hebt er alle belang bij om te zorgen dat je werknemers een goed kader hebben om te functioneren."

"Je moet er voor de mens zijn, maar ook voor de firma."

Eigenaar Adviesbureau | Horeca-eigenaar

Tegemoetkomingen

Op hun werk willen werknemers liever geen uitzonderingspositie innemen. Overleg alles met je werknemer en kijk of je recht hebt op:

 • Ondersteuningspremies.
 • Andere tegemoetkomingen.

Meer informatie:
https://www.werk.be/online-die...
https://werkgevers.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml https://www.vdab.be/arbeidshandicap/wzvop.shtml