Nodig je werknemer uit voor een gesprek

Werknemer
Werkgever
Organisatie

Geef aan dat je de terugkeer samen wilt voorbereiden en de opties wilt bespreken. Probeer jullie wensen en verwachtingen bespreekbaar te maken. Soms blijft het moeilijk om aan alle verwachtingen tegemoet te komen. Komen jullie er niet uit, schakel dan expertise in van je preventiedienst, de arbeidsarts of gespecialiseerde consultancy.

Hervatting van werk

Er werd een tip toegevoegd aan jouw overzicht. Er werd een tip verwijderd uit jouw overzicht.

Terugkeer bespreken

 • Hoe ziet je werknemer zelf de terugkeer? Is er al een advies?
 • Is er al een gesprek geweest met de arbeidsarts? Wijs je werknemer anders op de mogelijkheid 'Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting'.
 • Hoe denk jij als werkgever over de terugkeer? Wat is voor jou mogelijk?
 • Sprak je zelf al met de arbeidsarts?
 • Maak een verslagje van wat je besproken hebt.

Streef naar een win-win situatie

 • Je werknemer kan misschien aan het werk via een progressieve werkhervatting.
 • Jij kan dan weer van zijn/haar expertise gebruik maken.
 • De tijd die dit overleg kost, verdien je dubbel en dik terug, want je hebt meer kans op een goede terugkeer van je werknemer.

Lees hier meer over progressieve werkhervatting: https://www.allesoverkanker.be...

Wil je uitgebreide informatie over re-integratie, lees dan de brochure van de FodWaso uit 2018:

Gelijklopende belangen

"Beide belangen zijn gelijklopend. Als het bedrijf niet gezond is en geen goed rendement heeft, hebben de medewerkers een probleem met hun loon, hun inkomen en hun job-garantie."

Eigenaar Adviesbureau

Bespreek de opties

Breng al zoveel mogelijk in beeld wat de consequenties kunnen zijn:

 • Voor je werknemer.
 • Voor jou en je bedrijf.
 • Voor de collega's.

Het Sociaal Secretariaat kan je hierin bijstaan en concrete opties berekenen. Informeer ook of je recht hebt op premies: https://www.werk.be/online-die... en bij https://werkgevers.vdab.be/arb...

Maak een overzicht

Zet alles bij elkaar in een tabel. Bijvoorbeeld:

 • Op de verticale as de mogelijke tewerkstellingsopties (voltijds, deeltijds).
 • Op de horizontale as de voordelen en aandachtspunten op gebied van financiën, takenpakket en de impact op collega's.

Kijk hier voor een voorbeeld met nog meer opties. Pas het aan voor jouw situatie:

Overschatting?

"De belangrijkste afweging is of de werknemer zichzelf niet overschat."

"Wij zetten de mensen niet onder druk om snel volledig terug te keren, want het is beter voor uzelf, dat je in een goede conditie hier aanwezig bent."

Leverancier voor Wijnmakers | Eigenaar Uitgeverij

Je werknemer wil meteen fulltime komen werken

 • Twijfel je bij fulltime hervatten, maak dat dan duidelijk.
 • Heb begrip, maar leg uit wat je verwachtingen zijn en geef je grenzen aan.
 • Parttime kan er vaak sneller gestart worden en daarna kan je - na overleg - opbouwen.
 • Vraag naar een document waarin de arts toestemming geeft voor fulltime hervatting. Bedenk wel: je mag een dergelijk document niet eisen bij een spontane hervatting.

Meer informatie (ook voor je werknemer) over (progressieve) werkhervatting na kanker, vind je via https://www.allesoverkanker.be...

Gedachten verzetten

"Die man komt graag om een keer zijn gedachten te verzetten. Maar hij kan zijn taken niet meer uitvoeren gelijk hij vroeger deed. Hij doet nu iets administratief op vrijwillige basis."

Groothandelaar

Uitdagingen

"Re-integratie vergt extra werk en ik gun mijn werknemer nog wat tijd om thuis te blijven".

Dat is begrijpelijk, maar veel werknemers willen graag hun normale, werkzame leven weer oppakken. Werk leidt hen af en tevens kunnen ze daarmee hun steentje bijdragen aan de maatschappij.

Lees hier meer: Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers