Voorbereiden op terugkeer

Werknemer
Werkgever
Organisatie

Het blijft een uitdaging om de terugkeer van je werknemer goed te regelen. Lees hier hoe je een aanvang maakt. De re-integratie aanpak voorziet in een informele en formele weg. Progressieve werkhervatting (toegelaten arbeid) kan via beide sporen. Hiervoor heeft je werknemer wel toestemming van de adviserend arts nodig.
Wil je meteen al concrete hulp hierbij, vraag dan je eigen preventiedienst, je sociaal secretariaat of regel gespecialiseerde consultancy.

Hervatting van werk

Er werd een tip toegevoegd aan jouw overzicht. Er werd een tip verwijderd uit jouw overzicht.

Informele re-integratie

Deze aanpak verloopt via een 'Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting' aan de arbeidsarts. Iedere werknemer kan dit aanvragen. Informeer je werknemer hierover.

 • De arbeidsarts is de tussenpersoon tussen jou en de werknemer.
 • Dit bezoek van de afwezige werknemer aan de arbeidsarts is een recht, geen plicht.
 • Het bezoek kan plaatsvinden als re-integratie nog niet aan de orde is.
 • De arbeidsarts kan eventueel voorstellen doen voor werkaanpassingen.
 • Zo kunnen jullie de hervatting zelf al voorbereiden.
Energie

"Artsen moeten een beschermende rol opnemen. Maar de moraal is ook heel belangrijk. En als een werknemer meer energie krijgt omdat hij hier iedere dag een uurtje kan komen werken, moet dat vooral gestimuleerd worden."

Groothandelaar

Wat kun je zelf al vragen?

Welke taken:

 • Kan je werknemer weer probleemloos doen?
 • Kan je werknemer nog niet doen?
 • Kosten nog veel energie?
 • Geven energie?

Kijk ook bij de tip Nodig je werknemer uit voor een gesprek.

Voldoende spraakzaam

"Mijn werknemer was voldoende spraakzaam om dat zelf aan te brengen. 'Baas, is het goed als ik het probeer 2 dagen, 2 uur per dag? En als het dan niet lukt, mag ik dan naar huis?' Ja, dat was allemaal goed voor mij."

Groothandelaar voor Wijn- en Bierbrouwers

Hoe aanpakken?

 • Welke oplossingen ziet je werknemer zelf?
 • Welke oplossingen zie jij?
 • Is progressieve werkhervatting een optie?
 • Welke oplossingen stelt de arbeidsarts voor?

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Andere job inhoud.
 • Andere werktijden.
 • Aanpassingen van de werkplek.
 • Voor een deel thuiswerken.

Meer informatie - ook voor je werknemer - over (progressieve) werkhervatting na kanker, vind je via https://www.allesoverkanker.be...

Formele re-integratie

Sinds december 2016 kunnen de huisarts, werknemer, adviserend arts of werkgever vragen om een re-integratietraject. Naar aanleiding van die aanvraag volgt een re-integratieonderzoek, waarna de arbeidsarts binnen 40 dagen een formulier voor re-integratiebeoordeling (Frb) opmaakt, met mogelijke beslissingen. Lees hier alle beslissingen: De re-integratiebeoordeling van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, mogelijke beslissingen.

Lees hiernaast wanneer jij, als werkgever, verplicht bent om een re-integratieplan op te stellen:

 • Als je werknemer op termijn zijn eigen werk kan hervatten (en voorlopig aangepast werk kan doen).
 • Als het eigen werk definitief niet meer mogelijk is, maar wel aangepast werk.

Na ontvangst van het Frb - en het afwachten van 7 werkdagen voor het instellen van beroep door je werknemer - overleg je met de werknemer en de arbeidsarts over het opstellen van een re-integratieplan. Als je denkt dat je geen re-integratiemogelijkheden hebt - en dus geen plan kunt opstellen - geef dat dan duidelijk aan en motiveer waarom.

Zelf een traject aanvragen

Lees hier wanneer je zelf een (formeel) re-integratietraject kunt aanvragen bij de arbeidsarts:

 • Vanaf 4 maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid van je werknemer.
 • Vanaf het moment dat je werknemer je een attest overhandigt dat zijn definitieve arbeidsongeschiktheid bevestigt.

Deze aanvraag doe je best schriftelijk: via het geëigende aanvraagformulier dat je op de website van je externe preventiedienst vindt, of via aangetekende brief.

Ander aanbod?

"Een re-integratieplan opstellen, lijkt voor ons quasi onmogelijk. Gewoon omdat ik vaak geen ander aanbod kan doen qua werkzaamheden."

Manager Uitzendbureau

Re-integratieplan

Het formele re-integratieplan moet onder meer concrete informatie bevatten over:

 • Aanpassingen van het eigen of ander werk.
 • Mogelijke opleidingen die ervoor nodig zijn.
 • De geldigheidsduur van het plan.

Kijk hier voor meer info over het re-integratieplan: Maatregelen in het re-integratieplan.