Invulling taken van je zieke werknemer

Werknemer
Werkgever
Collega's
Organisatie

Als er iemand uitvalt, staat er niet meteen een vervanger klaar in een KMO. Bespreek, als het mogelijk is en de werknemer wil, samen met de werknemer en de collega's hoe je zijn/haar taken kan opvangen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Wat zijn de opties? Laat de werknemer en de collega's meedenken.

Melding van ziekte

Er werd een tip toegevoegd aan jouw overzicht. Er werd een tip verwijderd uit jouw overzicht.
Het werk moet doorgaan

"De onderneming stopt niet wanneer iemand ziek thuis zit."

Eigenaar Kapsalon

Doorwerken tot behandeling?

Bespreek jullie overwegingen, wensen en mogelijkheden. Is het mogelijk te blijven werken? Wat kan voor de werknemer? En binnen jouw KMO? Je wilt erop kunnen vertrouwen dat het werk doorgaat. Lees ook de tips hieronder.

Beperkingen

 • Sommige werknemers willen en kunnen (op bepaalde momenten tijdens hun behandeling) nog werken.
 • Houd wel rekening met de wetgeving over arbeidsongeschiktheid (de arbeidsovereenkomst wordt namelijk geschorst bij arbeidsongeschiktheid).
 • Bespreek het samen en vraag de details bij je preventiedienst of sociaal secretariaat.
 • Lees hieronder de belangrijkste regels (met mogelijkheden om werken en ziek zijn te combineren).

Kijk zelf ook al eens op: https://www.allesoverkanker.be...

 • Tijdens de ziekteperiode mogen in beginsel geen prestaties verricht worden. Toegelaten arbeid is wel een belangrijke uitzondering!
 • Tijdens de periode van gewaarborgd loon (arbeiders 14, bedienden 30 dagen) kan je werknemer ermee instemmen om wat te werken, maar dit kan niet afgedwongen worden! Je mag dit dus niet eisen van je werknemer of haar/hem onder druk zetten. Er kan ook al gebruik gemaakt worden van progressieve werkhervatting.
 • Na de periode van gewaarborgd loon ontvangt je werknemer ziekte-uitkering van het ziekenfonds. Tijdens die periode mag je werknemer niet werken zonder de uitkering te verliezen. Terug komen werken mag wel in het kader van progressieve tewerkstelling (zie ook bij de fase Hervatting van werk). Meteen volledig terugkeren (zonder dat dit progressief is) kan natuurlijk ook!
Man minder in de ploeg

"Van de ene op de andere dag ben je met een man minder in de ploeg. En wat moet je dan doen?"

Eigenaar Kapsalon

Werk intern opvangen

Het is geen duurzame oplossing, maar het gebeurt vaak bij ziekte. Het kan niet te lang duren en je mag zeker niets eenzijdig opleggen:

 • Andere collega's meer uren laten werken (in onderlinge overeenstemming).
 • Ermee instemmen dat collega's langere dagen maken.
 • Het werk zelf overnemen.
Alles viel ineens weg

"Hij was verantwoordelijk voor het hele personeelsbeleid. Heel het financieel plaatje, zowel naar personeel toe als naar de boekhouding, naar de betaling van leveranciers, alles. En dat viel dus ineens, boem, weg. Ja, dan sta je daar en denk je: oh jee, wat nu?"

Eigenaar Bouwbedrijf

Niet alles overnemen

In een klein bedrijf heerst er vaak een open cultuur met een familiale sfeer, waarbij men elkaar en elkaars werk goed kent en dus werk kan overnemen, maar:

 • In geval van specifieke taken, bijvoorbeeld de boekhouding, kunnen collega's niet zomaar inspringen.
 • Je kan collega's niet blijven belasten.
 • Houd regelmatig een kort werkoverleg of overweeg een van de andere opties.
Niet alles aan een ander overlaten

"Je kunt het [werk] niet overlaten aan de mensen die geen ervaring hebben."

Eigenaar Textieldrukkerij

Werk reorganiseren

Is alles nu meteen nodig om te doen, of kunnen sommige zaken nog even wachten?

 • Werk reorganiseren door bijvoorbeeld taken te laten roteren tussen medewerkers. Als iedereen is opgeleid om bijvoorbeeld 3 verschillende taken te kunnen doen, kan dit je helpen bij plotselinge uitval van een van je medewerkers. Je hebt dan meer ervaring in huis.
 • Werk uitstellen, verschuiven of voorlopig niet meer doen. Belangrijk: laat het werk niet opstapelen tot de werknemer terugkomt.

Zie voor taakrotatie ook de laatste tip bij: Opnieuw uitgevallen, of download hier meteen een voorbeeld: 2019-Inzetbaarheidsmatrix-voor-kappers

Iemand anders op zijn stoel

"Wij denken ook aan het menselijke. Wij denken ook in zijn plaats van: oei, hoe gaat hij daarop reageren als er vanaf volgende week iemand anders op zijn stoel zit?"

"Economisch gezien, ga je niet iemand in dienst nemen zolang de kans bestaat dat je collega nog gaat terugkomen."

Eigenaar Koffiebar | Eigenaar Adviesbureau

Interim aanstellen

In KMO's kan sprake zijn van zeer specifieke of vertrouwelijke kennis die je niet zomaar snel kan aanleren of uit handen kan geven. Een nieuwe medewerker moet ook passen in de groep. Een zieke medewerker vervangen kost geld en kan confronterend zijn voor de zieke. Of je wel of geen interim aanneemt hangt bijvoorbeeld af van:

 • De taken.
 • Je financiële situatie.
 • De belastbaarheid van je collega's.
 • De duur van de afwezigheid van je zieke werknemer.
Problemen oplossen

"Bij ons zijn er eigenlijk weinig problemen. Er zijn vooral oplossingen."

"Als er een probleem is, proberen we dat zo goed mogelijk samen op te lossen."

Eigenaar Grafisch bedrijf | Eigenaar Koffiebar

Wel of geen interim?

De eerste afwezigheidsmaand betaal je het gewaarborgd loon van de zieke werknemer (voor arbeiders 14 dagen, voor bedienden 30 dagen). Je kan niet voorspellen hoe lang de werknemer uitvalt. Is vervanging financieel mogelijk voor je? Misschien wil je de nieuw aangestelde werknemer behouden omdat je er erg tevreden over bent? Wat vindt je zieke werknemer ervan om vervangen te worden? Dat zijn zaken om over na te denken.

 • Voor de werknemer kan het een geruststelling zijn dat de taken worden ingevuld.
 • Voor jou kan het tot moeilijke keuzes leiden bij terugkeer van je werknemer: je moet in beginsel dezelfde functie terug aanbieden.
 • Als je een tijdelijke kracht aanneemt - dat kan soms ook een jobstudent zijn - zorg dan dat je het contract steeds kan verlengen.