Collega's

Je collega's willen van meet af aan graag geïnformeerd worden over een afwezige collega en snel weten waar ze aan toe zijn. Vooral als het gaat om verdeling en overname van werktaken.

Collega's in kleine teams voelen vaak een grote verbondenheid die ze willen tonen. Informeer hen bij terugkeer van de collega over de afspraken die je samen hebt gemaakt. Betrek ze bij situaties waarbij het niet meer goed komt met je werknemer.

Lees hier de tips waar je collega's bij betrokken zijn, of kunnen worden.